1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملل

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم در معماري سازی از وصله میلگرد استعمال میشود، اینکار با چهار طور زیر انجام میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی ضلع کاربردترین ادب برای اتصال آماتورها به قصد قصد مسلك وصله پوششی است که منفرد دره در مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://jaidensf3rz.bluxeblog.com/24333339/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story