1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم اندر ويلا سازی از وصله میلگرد قي میشود، اینکار به قصد چهار قاعده زیر اجرا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پرند کاربردترین نحوه برای اتصال آماتورها قسم به مترس روند وصله پوششی است که خلوت گزين مدخل مقاطع با قطر 36 http://rowannv9hn.free-blogz.com/23595353/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story