1

جک سقفی ساختمانی

News Discuss 
ترکیب سیستم ابزار دقیق در شکل 5 و صفحه نمایش داده شده است شماره کامپیوتر 1 و شماره 3 به ترتیب در شکل 6 نشان داده شده است اندازه گیری نیز نشان داده شده است ، بین سه رایانه تقسیم شده ، به وضوح انتقال می دهد اطلاعات از دو http://sepantagp.com/building-roof-jack/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story