1

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی

News Discuss 
داور با ترتیب جلسات حضوری داوری با طرفین صحبت نموده و سپس نظر خویش را به محکمه کتبا اعلام میدارد و چنانچه میان زوجین سازش حاصل نگردد گواهی عدم امکان سازش (یا همان حکم طلاقی که دادگاه صادر مینماید) صادر و به طرفین ابلاغ میگردد و سپس شوهر (یا http://beaumbjr259259.blogminds.com/-13265596

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story