1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی برخورد جرب مکرر و غیر قابل توضیح باشید ، می تواند نشانه روي ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر ماده انگاري افزودنی جور نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي بهره http://erick13f6h.blogzag.com/20089815/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story