1

آماتورها ساخت انواع درب چوبی اما نادیده بگیرید چند ساده چیزها

News Discuss 
وجود چندین زبانه قفل در جهات مختلف برای امنیت بیشتر. این نوع درب ها بسیار ایمن بوده و در صورتی که قفل شود غیر قابل باز شدن است. 40 می باشد. بازشوی درب آهنی، همانند سایر درب ها نیاز به بادخور دارد تا درب بدون هیچ اختلالی باز و https://rahimiwood.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story