1

Detailed Notes on tam tạng kinh điển nguyên thuỷ

News Discuss 
Để cho Tipitaka & Aṭṭhakathā được phát triển sâu rộng tại đây bằng việc cho người địa phương xuất gia Sách được viết trong cả hai thể văn xuôi lẫn văn kệ và được thực hiện vào cuối thế kỷ thứ XIV. Bà Ngozi là một người tin tưởng vững https://edwinj259fov2.ktwiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story