1

کلمه آخر معامله در پروژه نیکان

News Discuss 
بعد از این که کار مشروطه خواهان در تهران تا حدودی ضعیف شد و شاه بر ملت غلبه نمود، از مازندران به کلی اسم مشروطه برداشته شد؛ و در بارفروش هم «ملامحمدجان علامه» و معین التجار مشروطهخواه به سال ۱۲۸۸ ش/ ۱۳۳۰ ه.ق با توطئه مستبدین محلی به اسامی https://https-sadaf22-com73410.weblogco.com/17221711/کل-راهنما-برای-درک-پروژه-نیکان

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story