1

برترین راهنمای قالب بتن

News Discuss 
به طور کلی می توان گفت که اگرچه نرخ بتن آماده استاندارد بیشتر از بتن معمولی است، اما با صرفه جویی که در سازماندهی کارگاه در بتن ریزی ، هزینه ناظر بتن و مقدار سیمان انجام می شود، این افزایش هزینه جبران می گردد. در ادامه لیست مواردی که به https://tanhapoulad.com/concrete-formwork-types-components-and-features/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story