1

ایمپلنت دندان for Dummies

News Discuss 
از آنجایی که این ایمپلنت همانند ریشه دندان عمل می کند و شکلی مشابه آن نیز دارد، به آن ایمپلنت ریشه ای هم می گویند. ایمپلنت پیچی شکل خود در اشکال مختلف طراحی می شود. ، از دندانپزشک خود بخواهید که تمام مراحل انجام کار را برای شما توضیح دهید https://bookmarksusa.com/story13655564/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-options

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story