1

ثبت نام ابتدایی در سامانه سیدا for Dummies

News Discuss 
پس از انتخاب نوبت، در سمت چپ صفحه، لیستی از دروس این دانش آموز جهت ورود نمرات نمایش داده می شود. لذا این بخش در مدارس ابتدایی در اختیار معاون مدرسه و معلم گذاشته شده ولی در مدارس متوسطه، معلمین دسترسی به این گزینه نخواهند داشت. نحوه ثبت نمرات انفرادی https://socialmarkz.com/story2963529/the-smart-trick-of-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7-that-nobody-is-discussing

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story