1

شیفتگی جنگ تغییر الگوها

News Discuss 
ضمنا بد نیست این را هم خاطر نشان کنم که جیم ران که استاد موفق کردن افراد زیادی بوده در این مورد میگوید . لیستی از مشخصات همسر آینده خود مینویسید و سپس از خود سوال کنید چنین زنی که کامل است همسر چگونه مردی میشود آیا نت هم به https://www.janbalaghi.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story