1

افکار منفی برای آدمک‌ها

News Discuss 
اما قضاوت کردن از راه دور درباره مسائلی که شناخت کاملی نسبت به آن‌ها نداریم مفید و چاره‌ساز نیست. اگر شما قصد دارید که متمایز از دیگران باشید و اقدامی در این زمینه انجام دهید، این بحث دیگری است. اما عذاب کشیدن مشکلی را حل نمی‌کند. مادر ترزاهای دنیای ما https://www.janbalaghi.com/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story