1

Mekong Smart City, Công trình tỉnh thành sáng tạo thuộc quận Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp dịch vụ gương mẫu cho ĐBSCL

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án thành phố sáng tạo thuộc thị xã Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp dịch vụ gương mẫu cho ĐBSCL. Dự án mang quy mô lên tới 7500 ha, tập kết đa https://zanybookmarks.com/story13167657/mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-%C4%91%C3%B4-th%E1%BB%8B-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-thu%E1%BB%99c-huy%E1%BB%87n-t%C3%A2n-ch%C3%A2u-an-giang-v%C3%A0-huy%E1%BB%87n-h%E1%BB%93ng-ng%E1%BB%B1-%C4%90%E1%BB%93ng-th%C3%A1p-s%E1%BA%BD-h%C3%ACnh-th%C3%A0nh-l%C3%AAn-1-h%E1%BB%87-sinh-th%C3%A1i-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-g%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%ABu-cho-%C4%90bscl

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story