1

Mekong Smart City, Dự án thị thành sáng tạo thuộc quận Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp nhà sản xuất kiểu mẫu cho ĐBSCL

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình tỉnh thành sáng tạo thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương nghiệp nhà sản xuất gương mẫu cho ĐBSCL. Công trình có quy mô lên đến 7500 ha, hội tụ phổ https://bookmarkeasier.com/story13152442/mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-thu%E1%BB%99c-th%E1%BB%8B-x%C3%A3-t%C3%A2n-ch%C3%A2u-an-giang-v%C3%A0-huy%E1%BB%87n-h%E1%BB%93ng-ng%E1%BB%B1-%C4%90%E1%BB%93ng-th%C3%A1p-s%E1%BA%BD-h%C3%ACnh-th%C3%A0nh-l%C3%AAn-1-h%E1%BB%87-sinh-th%C3%A1i-th%C6%B0%C6%A1ng-nghi%E1%BB%87p-nh%C3%A0-cung-c%E1%BA%A5p-ki%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-cho-%C4%90bscl

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story