1

تربیت فرزند

News Discuss 
مجموعه احادیث تربیت کودک و هنگامى كه اطفال شما به سن بلوغ رسند بايد اجازه بگيرند، همانگونه كه اشخاصى كه پيش از آنها بودند اجازه مى‏گرفتند. اينچنين خداوند آياتش را براى شما تبيين مى‏كند و خدا دانا و حكيم است. (پسرم!) با بى اعتنايى از مردم روى مگردان، و مغرورانه https://anotepad.com/notes/gypc8p6y

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story