1

Thuốc esomeprazole eg 40mg No Further a Mystery

News Discuss 
Chưa có nghiên cứu được thực Helloện ở những bệnh nhân suy thận. Do thận chịu trách nhiệm cho sự bài tiết các chất chuyển hóa của esomeprazol nhưng không chịu trách nhiệm cho việc loại bỏ chất mẹ nên sự chuyển hóa của esomeprazol dự kiến sẽ không https://davidg297zip4.ja-blog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story