1

Getting My casino wabo To Work

News Discuss 
C. een melding van een voornemen tot sanering als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Damp bodembescherming is gedaan en de bij of krachtens het vierde lid van dat artikel gestelde termijn is verstreken. 2 Het orgaan dat tot verlening van de watervergunning bevoegd is, wordt voorts in https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story