1

نرم افزار CRM

News Discuss 
.h_iframe-aparat_embed_frameposition:relative;.h_iframe-aparat_embed_frame .ratiodisplay:block;width:100%;height:auto;.h_iframe-aparat_embed_frame iframeposition:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%; مدیریت ارتباط با مشتریان عملیاتی (Operational CRM) نرم افزار crm به شما راهکارهایی را ارائه می دهد، تا اقدام به مدیریت ارتباط با مشتری برای ایجاد و راه اندازی فرآیندهای خودکار و ب... http://abadas.mdkblog.com/15933556/نرم-افزار-مدیریت-ارتباط-با-مشتری

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story