1

تهویه ساختمان

News Discuss 
نوع سیستم های تهویه مطبوع ساختمان های مسکونی متاثر از عوامل محلی و کاربردی است. نوع سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان مسکونی با توجه به پارامترهای زیر تعیین. کارنو فن http://tinyurl.com/bd3dmumn

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story