1

دستگاه روتاری VDW - آقای دندان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی

News Discuss 
محدوده رفت و برگشتی در این اندوموتور چقدر است؟ در هنگام استفاده از اندوموتور صدای کمتری خواهید شنید و این باعث آرامش بیشتری در حین کار خواهد شد زیرا این دستگاه با کمک تکنولوژی جدید ( Car Reverse) از شکستن فایل های روتاری جلوگیری می نماید. استفاده از این https://classifylist.com/story12320098/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7-es-one-hundred-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story