1

دانشگاه Secrets

News Discuss 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در بوشهر: تخلفات سازمان یافته اقتصادی در کشور ... پس از تهیه سخت‌افزارهای موردنیاز، وقت آن است که قطعات را روی مادربرد و شاسی سوار کنید. این کار برای فردی که قبلاً اسمبل کامپیوتر انجام داده است، تقریباً ساده است؛ اما اگر تجربه ندارید پیشنهاد https://socialevity.com/story214916/how-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-can-save-you-time-stress-and-money

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story