1

Công trình MEKONG SMART CITY Dự án đô thị {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình thành phố thông minh thuộc thị xã Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương nghiệp nhà sản xuất gương mẫu cho ĐBSCL. Dự án mang quy mô lên đến 7500 ha, tập kết https://bookmark-dofollow.com/story11132484/c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-%C4%91%C3%B4-th%E1%BB%8B-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story