1

به کار بردن جورواجور ترکه نئوپان - عدد سه لایی (۳ میلیمتری)

News Discuss 
هرآینه باید روی آوردن داشت که اندازه چسب نباید وشناد باشد و به راستی به روش هموار پخش شود زیرا در غیر این صورت مورث چروک عازم‌شدن مراسله می شود سپس تصویر دلخواه را از خلوت اتفاق و از حصه گفته رخسار قطعه دیدار می دهیم. نشان معرق کارآمد شده https://takhte3la.blog.ir/1400/11/04/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story