1

شهر فرش - ادرس

News Discuss 
چه بگویم؟ خیلی یک دستیتر از آن چه انتظارش را داشتم. همان طور که او حرف میزد، من در این فکر بودم که بگویم یا نه. فرش 700 شانه یکی از تولیدات فرش ماشینی کاشان است که به عنوان فرش ارزان در بین خریداران فرش ماشینی شناخته شده است. https://dirstop.com/story9862620/%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story