1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
تفاوت بایسکشوال باهموسکشوال و استریت چیست؟ اسپارتی ها فکر می کردند که عشق و روابط شهوانی بین سربازان باتجربه و تازه کار وفاداری رزمی و انسجام واحد را تقویت می کند و تاکتیک های قهرمانانه را تشویق می کند زیرا مردان برای تحت تأثیر قرار دادن عاشقان خود رقابت https://ask.fm/z0cmrtz5121062

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story