1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
عده ای بایسکشوال یا دوجنسگرا هست� بنابراین واضح و مشخص است که هم‌جنس‌گرایی در اسلام به هیچ عنوان مورد قبول نیست و به عنوان یکی از گناهان کبیره مطرح شده است. بهرحال صرف نظر از تفاوت‌‌های این دو گرایش، آنچه که امروز برای جوامع پزشکی و به ویژه روان‌پزشکان https://public.sitejot.com/adpaxta847.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story