1

How ครูพิเศษจอมป่วน รีบอร์น! ตัวละครหลัก can Save You Time, Stress, and Money.

News Discuss 
โคโรเนโร่ ผู้ครอบครองจุกนมธาตุพิรุณ อดีตหัวหน้าหน่วยคอมมุสบินของอิตาลี มีอาวุธคือปืนไรเฟิล ในเนื้อเรื่องยังมีมาเฟียแฟมิลีอื่นๆที่กล่าวถึงในเรื่องเพียงเล็กน้อย สกัลไม่มีพลังการต่อสู้เหมือนรีบอร์นและโคโรเนโร่ เขาเหมือนเป็นรุ่นน้องของรีบอร์นและโคโรเนโร่ สกัลโกรธแค้นที่รีบอร์นออกคำสั่งกับเขา มีสัตว์เลี้ยงคู่ใจ คือ ปลาหมึกยักษ์ และถูกรีบอร์นโค่นลงตอนที่เข้ามาโจมตีเกาะมาเฟียแลนด์ โคโรเนโร่เ... https://socialclubfm.com/story10781076/the-5-second-trick-for-%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%9E-%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B-%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3-%E0%B8%99-%E0%B8%95-%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5-%E0%B8%81

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story