1

طراحي خارجي موزه فاقد فضا برای قرار دادن یک مکان فعالیت عمومی در فضای باز با

News Discuss 
طراحي خارجي موزه فاقد فضا برای قرار دادن یک مکان فعالیت عمومی در فضای باز با ظرفیت زیاد است. این سایت در مجاورت یک فضای باز شهری قرار دارد که در حال برنامه ریزی است اما ساخت آن به تعویق افتاده است. بنابراین ، معماران باید فضاهای معماری https://telegra.ph/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-10-24

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story