1

سایت خدمات دانشجویی

News Discuss 
انتظارات با سایر کارکنان برنامه های سایت خدمات دانشجویی خدمات اقامتی و دانشجویی روابط کاری مثبت داشته باشید. با امتیازات ویژه کارکنان (به عنوان مثال استفاده از دفتر ، تلفن ، کلید ، تجهیزات اداری و غیره) مسئولیت پذیر باشید. محرمانه بودن و عینیت دقیق را در کلیه موارد مربوط http://mamaproje.blogtez.com/post10.php

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story