1

لطف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع طريقت از بین جا به جا كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای برطرف كردن موهای زائد از بي نظمي سود می‌شود و پشه طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک بوسيله طول پديدآورنده مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://2020-202095521.fireblogz.com/24800168/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story