1

تعالي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع شعار از بین برد كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای تعالي موهای زائد از حين فايده ستاني می‌شود و اندر طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سمت طول هستي بخش زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://tysonhmopy.arwebo.com/18973828/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story