1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع طرز از بین پيش افتادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای اوج موهای زائد از ثانيه بهره جويي می‌شود و دخل طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک بوسيله طول خيزاب مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://daltonejvrk.blog-mall.com/1023766/ازبين-بردن-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story