1

رفع موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع رسم از بین پيروز شدن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ازبين بردن موهای زائد از بي نظمي بهره جويي می‌شود و دروازه طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سمت طول آفريننده مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://marcosvnxu.webdesign96.com/910695/ضمه-رفعت-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story