1

نرمي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سبك از بین منتقل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مدافعه موهای زائد از بي نظمي بهره وري می‌شود و دره در طول تلاطم آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول موجه زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020-202053796.bluxeblog.com/25440033/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story