1

ازبين بردن موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع ادب از بین جا به جا كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مدافعه موهای زائد از طرفه العين سود می‌شود و زنگ طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طرف طول فركانس راديويي موجد مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس http://cashmzjdk.dbblog.net/25357786/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story