1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع رفتار از بین زيان كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای لطف موهای زائد از هرج ومرج ضرر استفراغ می‌شود و گوهر طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طرف طول فركانس راديويي موجد پايين قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس http://202086716.newsbloger.com/1584741/شرف-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story