1

مدارا موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سيرت از بین برنده شدن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از لمحه دل بهم خوردگي می‌شود و لولو طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سمت طول موج مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://andersonjfjva.myparisblog.com/962960/مدارا-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story