1

تعالي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع قاعده از بین مستلزم بودن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای نرمي موهای زائد از نزاكت استفاده می‌شود و داخل طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول فركانس راديويي موجد پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر http://2020202043993.post-blogs.com/18688123/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story