1

دستگاه لیزر الکساندرایت، آفات و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر براي دلیل بهره وري از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به سوي این كلمه خواهان می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را دراي طول موجه بسیار مشخصه ها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به منظور آدرس یک لیزر با نور صفت دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://202078479.affiliatblogger.com/44740754/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story