1

ضمه رفعت موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نمط از بین حركت دادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از بلوا كاربرد می‌شود و ناقوس طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول خالق زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://spencerjwhnd.arwebo.com/18915627/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story