1

دستگاه لیزر الکساندرایت، عوارض و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر براي دلیل استفاده از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به مقصد این عنوان خواليگر می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را در طول خيزاب بسیار تشخص يافته (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به سوي خطاب یک لیزر با نور سبزه چهره دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://202090917.fireblogz.com/24733925/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story