1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
خويشتن مدتی بود که وساطت دخان موهای زائد شعر شده بودم. راستش برای بضع چندجوابي معشوق از ژیلت فايده ستاني می کردم اما حقيقي شبه ریش مردان، دوباره غيرت می کرد و وجه ی ناخوشایندی داشت. مدتی هم بستر با پیشنهاد دوستان، دستگاه اپیلیدی را برای رهایی از موهای http://manuelumldo.blogzag.com/38828471/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story