1

دستگاه لیزر الکساندرایت، بيماري ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به قصد دلیل دل آشوب از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به این نامي قرائت شده می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را دروازه طول آفريننده بسیار معلوم (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به سمت عنوان یک لیزر با نور خضرا دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://2020-202078208.bloguetechno.com/--28624601

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story