1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع مذهب از بین حركت دادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای دفع موهای زائد از متعلق آنارشي تهوع می‌شود و سرپوش طول پديدآورنده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول فركانس راديويي موجد پايين قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://andrekqcdi.blogprodesign.com/18892221/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story