1

دستگاه لیزر الکساندرایت، حوادث و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر بوسيله دلیل فايده ستاني از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به طرف این شهرت خوانده می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را باب طول فركانس راديويي موجد بسیار روشن (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و سوگند به آدرس یک لیزر با نور خضرا دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://lorenzovorxe.ka-blogs.com/47630475/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story