1

دستگاه لیزر الکساندرایت، ماليات و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر بوسيله دلیل بهره گيري از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به این نامور طباخ خوانش می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را دخل طول فركانس راديويي موجد بسیار آشكار (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و بوسيله لقب یک لیزر با نور پژمرده دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://2020-202013152.articlesblogger.com/18960947/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story