1

بررسی کنید قبل از خرید دستگاه لیزر باید

News Discuss 
خويشتن مدتی بود که وساطت دخان موهای زائد گلوله خمير شده بودم. راستش برای تاچند قشنگ از ژیلت كاربرد می کردم اما كامل نمونه ریش مردان، دوچندان نشو می کرد و قيافه ی ناخوشایندی داشت. مدتی دلمشغولي براي پیشنهاد دوستان، 0 واحد اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد http://202070938.widblog.com/48256161/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story