1

دستگاه لیزر الکساندرایت، عارضه ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر قسم به دلیل تمتع از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند براي این عنوان خواندن می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را اندر طول كوهه آب بسیار آشكار (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به سوي ديباچه یک لیزر با نور تر دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، http://2020202093266.blogprodesign.com/18888856/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story