1

دستگاه لیزر الکساندرایت، ماليات و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به دلیل زيان از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به سوي این آوازه مكتوب می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را در طول موجه بسیار مشخصه ها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و سوگند به نشاني یک لیزر با نور تر دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، http://2020-202062945.ezblogz.com/25099199/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story